Rekonstrukce plochých střech

Střecha budovy je závěrečná část práce, a proto se neříká jen tak pro nic za nic STŘECHA DĚLÁ DŮM. Je velmi důležitá pro funkčnost celého domu. Podle střechy se pozná, jak kvalitně je postavený dům.

Střecha, společně s budovou, musí být náležitě izolována, aby poskytovala uživatelům budovy patřičnou ochranu před povětrnostními vlivy a z ní plynoucí určitou úroveň pohodlí. Jedná se především o vodotěsnost a izolaci tepelnou.

 

Hydroizolační materiály pro tvorbu střešních plášťů dosáhly za svou historii spoustu značných změn a ty současné jsou opravdu mimořádné úrovně.

Také technologie PVC materiálu nese řadu výhod jako je nízká hmotnost, perfektní detaily, vysoká propustnost par a dlouhá životnost. Veškeré detaily máme dokonale prověřené a umíme je kvalitně provést.


Používané materiály:

MODIFIKOVANÉ PÁSY PVC FOLIE
 • PLUVITEC
 • ICOPAL
 • ELASTEK
 • GLASTEK
 • ALKORPLAN
 • FATRA
 • SARNAFIL
 • MERX

Provádíme rekonstrukce a dodatečné zateplení střech, izolace střešních plášťů, rekonstrukce teras a balkónů, izolace základů. Spádování střech, nátěry plechových střech a montáže klempířských prvků.


Montáž střešních výlezů


 • Bodové střešní světlíky jsou určeny k instalaci na ploché střechy s maximálním sklonem 15 stupňů a lze je instalovat na střešní otvor, střešní otvor opatřený podezdívkou a podsadou.
 • Používají se k větrání a prosvětlování budov, je nutné je čistit neagresivními saponáty a hadříkem. (nepoužívat žádná rozpouštědla)
 • Při manipulaci se světlíkem pozor na prošlápnutí kopule; tato nesmí být vystavena účinkům chemických látek, vysokým teplotám (65-70°C) nebo velkým teplotním rozdílům.
 • Kopule musí být min. 15 cm nad úrovní střechy. • Při dotahování kopule dbáme na to, aby těsnící páska pouze lehce dosedla na použitou podsadu, při nadměrném dotažení by mohlo dojít k prasknutí kopule!
 • Pohyblivé části světlíků a ovladačů se musí pravidelně ošetřovat olejem nebo mazacím tukem, alespoň 1 x ročně.
 • V zimě dbejte na to, aby na světlíku nebyla velká vrstva sněhu.
 • Při ovládání světlíku je potřeba postupovat v souladu s platnými předpisy bezpečnosti práce.
 • Nedodržením těchto podmínek zaniká dvouletá záruka.

Montáž vzduchových turbín


Odvětrání střešních plášťů:

Každá střecha vyžaduje kvalitní vzdušný oplach. Vlhký vzduch vzniklý nepříznivými povětrnostními podmínkami se nesmí ve střešním systému usadit a zkondenzovat.

Ventilační turbíny Lomanco zajistí aktivní, průběžné a trvalé odvětrání. Ventilační turbíny Lomanco se buď používají preventivně, nebo až v případě problémů, kdy již ale může být pozdě. Především plechové střechy trpí na kondenzaci.


Odvětrání panelových šachet:

Každý panelový dům musí mít vyřešený systém odvětrání koupelen, toalet a kuchyní. Odvětrání je řešeno prostřednictvím ventilační šachty, kde je na vyústění umístěna ventilační turbína Lomanco.

Ventilační turbína Lomanco nahrazuje eletrický ventilátor, který je hlučný a často porouchaný. V systému odvětrání doporučujeme kombinovat ventilační turbíny Lomanco a malé axiální ventilátory. K regulaci odvětrání je vhodné použít uzavíratelné mřížky na výstupech v bytě.

Pro účely odvětrání šachet panelových domů jsou vhodné pouze největší a nejvýkonnější ventilační turbíny Lomanco.


ZATEPLENÍ A SPÁDOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH

Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům. Profesionální zateplení střechy zabraňuje únikům tepla do okolí v zimních obdobích. V letních měsících naopak izolace zpomaluje prostup tepla od slunečního záření z vnějšího prostředí dovnitř budovy.


ZATEPLENÍ STŘECHY PĚNOVÝM POLYSTYRENEM

Doporučené použití desek z pěnového polystyrenu


EPS 50 Z tepelně-izolační desky se sníženou hořlavostí pro mechanicky nezatížené kontrukce (např. výplňové izolace, apod.), objemová hmotnost 15 kg/m2
EPS 70 Z tepelně-izolační desky se sníženou hořlavostí pro konstrukce bez významných požadavků na zatížení tlakem (např. stěny, stropy, jádrové izolace, apod.), objemová hmotnost 20 kg/m2
EPS 100Z tepelně-izolační desky se sníženou hořlavostí pro konstrukce s požadavky na zatížení tlakem (např. podlahy, střechy, apod.), objemová hmotnost 25 kg/m2
EPS 150S tepelně-izolační desky se sníženou hořlavostí pro konstrukce s vysokými požadavky na zatížení tlakem (např. podlahy, střechy, apod.), objemová hmotnost 30 kg/m2
EPS 200S tepelně-izolační desky se sníženou hořlavostí pro konstrukce s extrémně vysokými požadavky na zatížení tlakem (např. průmyslové podlahy, podklady dálnic, železnic, apod.), objemová hmotnost 35 kg/m2
EPS 70 F tepelně-izolační desky se sníženou hořlavostí pro kontaktní zateplovací systémy fasád, objemová hmotnost 20 kg/m2
EPS 100 F tepelně-izolační desky se sníženou hořlavostí pro kontaktní zateplovací systémy fasád, objemová hmotnost 25 kg/m2

Spádový systém plochých střech

Je určen pro jednoplášťové střechy novostaveb i sanace stávajících objektů při zajištění požadovaného spádu a tepelně technických parametrů střechy navržených projektantem.

Základem systému jsou izolační desky z pěnového polystyrenu se samozhášivou úpravou EPS 100 Z, EPS 150 S a EPS 200 S. Běžně se tyto střešní díly dodávají s 2% spádem na jeden metr.


Výhody:

 • suchý montážní proces
 • vysoká rychlost prací dle kladečského plánu
 • dokonalé izolační vlastnosti polystyrenu při minimálním přitížení střechy
 • cenová dostupnost
 • možnost volby libovolného spádu střechy

ZATEPLENÍ STŘECHY MINERÁLNÍ VATOU

Sortiment izolačních materiálů z minerálních vláken ORSIL obsahuje mimo jiné také výrobky vhodné pro provádění izolací jednoplášťových plochých střech. Jedná se o desky ORSIL S a ORSIL T, které vytváří tepelně izolační vrstvu sloužící jako podklad pod různé druhy hydroizolačních krytin. Svými mechanickými parametry splňují požadavky kladené na pochůzné střechy a v neposlední řadě zlepšují parametry střešní skladby z hlediska útlumu hluku a požární odolnosti.

Desky ORSIL S jsou vodoodpudivé (hydrofobizované v celém svém průřezu desky). Největší tloušťka desek ORSIL S je 120 mm a v případě požadavku na větší vrstvy izolantu, je nutné postupovat vyskládaně. První vrstva desek ORSIL může být tvořena deskami ORSIL T nebo ORSIL S, druhá vrstva (vrchní) vždy pouze deskami ORSIL S.

Desky ORSIL se pokládají na spádovou vrstvu nasraz a při dvouvrstvém uložení se jednotlivé vrstvy překládají ve spárách.

Dalším výrobkem určeným pro ploché střechy jsou atikové přechodové klíny T-AK, používané pro správné vyřešení přechodu hydroizolace ploché střechy na atiku a prostupy střešních konstrukcí.


TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z PĚNY PIR

Tepelněizolační desky z pěny PIR s vynikající hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,024 W/mK. Desky jsou vyráběny v různých variantách s povrchovou úpravou se skelnou rohoží, asfaltovaným papírem nebo kovovou fólií.


Další služby

 • Hydroizolace základů a střech
 • PVC folie
 • Hydroizolace balkonů, teras, garáží
 • Montáž klempířských prvků
 • Nátěry střech
 • Výškové práce horolezeckou technikou
 • Drobné zednické práce
 • Výroba zahradních jezírek
 • Výroba zahradních pergol
 • Nátěry střech
 • a další

Pro více informací nás kontaktuje.